Horoszkóp
Tudatos élet
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok

A Marquard Media Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Ez is érdekelhet

Olvasd el!

Megható gondolatokkal búcsúzik Bruce Willistől Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger visszaemlékezett azokra az időkre, amikor együtt dolgoztak Bruce Wilissel.

Olvasd el!

Megható gondolatokkal búcsúzik Bruce Willistől Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger visszaemlékezett azokra az időkre, amikor együtt dolgoztak Bruce Wilissel.

június 5

kos 03.21 - 04.19

Úgy tűnik, a hét első napja lehetőséget ad...

bika 04.20 - 05.20

Nem nagyon vagy a kockázatos helyzetek híve, nem...

ikrek 05.21 - 06.21

Abszolút nem így tervezted a mai napot, a vártnál...

rák 06.22 - 07.22

A hét első napján végre elérkezett a pillanat,...

oroszlán 07.23 - 08.22

Egy hozzád közelálló személynek mindenképp segíteni szeretnél egy...

szűz 08.23 - 09.22

A hét első napján valaki, aki nem vállalja...

mérleg 09.23 - 10.22

Abszolút maximalista vagy, az utolsó lélegzetvételig küzdesz azért,...

skorpió 10.23 - 11.21

Hatalmas projektbe kezdesz a hét első napján, gyorsan...

nyilas 11.22 - 12.21

Nagyobb társaságban hangosan nyilvánítanál véleményt egy bizonyos üggyel...

bak 12.22 - 01.19

Szerencsés helyzetben vagy a hét első napján, hisz...

vízöntő 01.20 - 02.18

A hét első napján iszonyúan feszült vagy, emiatt...

halak 02.19 - 03.20

Valakiben kellemesen csalódsz a hét első napján, olyasféle...

Elolvasom végig Megnézem

Fitteskedjünk

Global Running Day a PUMA-val!

Promóciók

Justin Bieber stábja és a Scooter nem tévedhet – újranyit a főváros kedvenc nyári szórakozóhelye!

Facebook
Twitter
Pinterest

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Marquard Media Magyarország Korlátolt
Felelősségű Társaság által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, és a társaság
adatvédelmi- és kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve
kötelező erővel ismer el.

2. A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes
adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott
szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a
magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során
(adatvédelem).

3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon
szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes
honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőkön kívüli harmadik
személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az
általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a
Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és
adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás
vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési
tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért
Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

II. Fogalom meghatározások

 1. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
 3. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: Marquard Media Magyarország Kft. (1031 Budapest, Graphisoft Park, Angel Sanz Briz út 13.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-067082; adószáma: 10353835-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő”) Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Adatkezelő a Honlapok üzemeltetője, és a portfoliójába tartozó magazinok kiadója, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon, és a Folyóiratokban elérhető Szolgáltatásokat.
 4. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy
  természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
 5. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
  Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463) SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Táblás utca 39., Cg.01-09-660447) ZeroTime Services Kft., 2013 Pomáz, Mikszáth K. u. 36/4. (Adószám: 23386031-2-13, HU23386031, Telefon: +36-20-931-8834) Docca OutSource IT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., Cg.01-09-685394)
 6. Honlap(ok) és applikáció: az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok: elofizetesem.hu,
  joy.hu, joynapok.hu, evamagazin.hu, instyle.hu, runnersworld.hu, shopaholic.hu,
  shoppiego.com, vegyelhazait.hu, a ShoppieGo applikáció és a honlapokhoz tartozó social media felületek.
 7. Magazin(ok): JOY, ÉVA, InStyle, Runner’s World, és egyéb időszakosan megjelenő
  magazinok
 8. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett online kiadványok és kiadásában
  megjelenő magazinok, az azokra történő előfizetés, és megrendelés, Adatkezelő által
  meghirdetett állásajánlatok, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon, Magazinokban, továbbá az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken való részvétel.
 9. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek
  keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.
 10. Munkavállaló az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 11. Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik.
 12. Külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes Honlapok és applikáció
  üzemeltetéséhez, Magazinok megjelentetéséhez vagy a Honlapokon, Magazinokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak egyik Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
 13. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
 14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 15. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 16. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 17. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
 18. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy
  egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
 19. Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és
  szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

III. A kezelt Személyes adatok köre

 1. Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere
  automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
 2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető
  Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mailcím, adatrögzítéskori IP címe, adatrögzítés időpontja, állásra jelentkezők önéletrajzban szereplő adatai, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám, Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés tartalma.
 3. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mail, olvasói levél) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó címét, e-mail címét, telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
 4. Ha a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti a Marquard Media
  Magyarország Kft. elofizetesem.hu honlapján létrehozott fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottokon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelhetik: facebook nyilvános profil adatok, facebookban megadott szülőváros, facebook ismerőslista facebook profilnév, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap.
 5. Az Adatkezelő az általa lebonyolított nyereményjátékok körében az alábbi Személyes
  adatokat kezeli: név, születési idő, cím, e.-mail, telefonszám, foglalkozás, a nyereményjáték hirdetésében megjelölt Személyes adatokat
 6. Az elofizetesem.hu, shopaholic.hu, vegyelhazait.hu oldalon és ShoppieGo applikációban vagy elérhető szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Adatkezelő kezelheti a következő Személyes adatokat: az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, továbbá a számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási névre és címre vonatkozó Személyes adatokat, valamint a megvásárolni kiválasztott termékekhez és a választott fizetési módhoz kapcsolódó Személyes adatokat.
 7. Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és email címét.
 8. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez
  technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok
  valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelők által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt
  megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

IV. Az Adatkezelők által kezelt további adatok köre

1. Adatkezelő testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a
felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,
illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k
alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal
működése nem teljes értékű.

2. Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával
a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

3. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során
generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs
rendszer és böngészőprogram típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a
Felhasználó eljutott az oldalra, és azokat is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a
látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a
Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

1. Az Adatkezelők által folytatott Adatkezelések célja:

 1. online tartalomszolgáltatás;
 2. Társaság nyomtatott kiadványainak előfizetők számára történő eljuttatása,
 3. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 4. Felhasználó által megküldött önéletrajzok feldolgozása, és tárolása addig, ameddig az
  önéletrajz tulajdonosa nem ad utasítást az önéletrajz tárolásának megszűntetésére
 5. a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások)
  azonosítása;
 6. Társaság internetes oldalain és applikációján keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása;
 7. személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés;
 8. a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 9. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 10. statisztikák, elemzések készítése;
 11. közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
 12. Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.)
  közzétételéhez tárhely biztosítása;
 13. egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 14. lap, és kiadványok terjesztése esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 15. Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése,
  bevallások és jelentések küldése,
 16. Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása,
 17. az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 18. a Felhasználók jogainak védelme;
 19. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
 20. az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a
Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói
csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen
meg.

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet
Személyes adatokat.

Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
nem használják fel.

2. Amennyiben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során a Felhasználók adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP
címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak
kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.
A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a
véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott
keretek között. A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja
lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott
szerződés megkötése, illetve teljesítése, valamint a Szabályzat 1.3 pontjában hivatkozott
jogszabályokban foglalt rendelkezések. A Felhasználó, mint vásárló a Honlapon történő
regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció
és/vagy a vásárlás során megadott Személyes adatait a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatónak a Magazinok terjesztésével összefüggő szolgáltatás biztosításába bevont üzleti partnerei (pl. futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő Személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli. A Felhasználó, mint állásra jelentkező jelölt, az
Adatkezelőhöz önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumok
megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezés során megadott Személyes adatait
Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje
és felhasználja addig ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, ez
azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a
Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek
vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más
természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez
(pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes
személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba
feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.
Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl.
felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy

a./ a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek,

b./ a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az
email címet regisztrálta és az adatokat megadta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás
igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap
használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a Felhasználóval
szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának
megállapítása céljából.

5. Adatkezelő a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése, javítása és
bővítése céljából az általa kezelt adatokkal összefüggésben kutatásokat végezhet, illetve
azokról anonim statisztikákat készíthet (továbbiakban: Kutatási tevékenység). A Kutatási
tevékenység során. Adatkezelő az adatokat csak anonim módon használja fel, azokból az
egyedi Felhasználó személye nem azonosítható. A Kutatási tevékenység során keletkező,
anonim kutatási eredményeket Társaság jogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új
Szolgáltatások bevezetése, továbbá meghatározott Felhasználóknak célzott online és
hagyományos hirdetések, valamint hírlevelek küldése céljából felhasználni, illetve az anonim
kutatási eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni. Felhasználó az ilyen célból történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

 1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
 2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.
 3. Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 4. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 5. Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes
  adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 6. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői
  felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
 7. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban
  meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.
  A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
 8. Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
  kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 9. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 10. Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a
  technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 11. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek
  adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VII. Az Adatkezelések időtartama

 1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelők a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolják.
 2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy
  lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
 3. A Felhasználó által az Adatkezelő Honlapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
  Az Adatkezelő által szervezett rendezvények és nyereményjátékok résztvevőinek Személyes adatait Adatkezelő – kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott rendezvény vagy nyereményjáték végéig kezeli.
  Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.
 4. Felhasználó által megrendelt, de ki nem egyenlített Szolgáltatáshoz tartozó adatokat
  Adatkezelő 6 hónapig kezeli.
 5. Felhasználó lejárt előfizetéséhez tartozó adatait Adatkezelő 6 hónapig kezeli, ezt követően Felhasználó megrendeléséhez tartozó bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a megrendeléstől számított 8 évig őrzi.
 6. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által
  elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
 7. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a
  generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
 8. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

1. A Felhasználó kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a
Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz
biztosítson számára hozzáférést.
A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok
Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz
tartozó profil oldalakon megtekinthetők.
Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az
Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, vagy az alábbi
felületen adatvedelem.marquardmedia.hu a felhasználói fiókjában küldött üzenetben
tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést a megkeresett Adatkezelő akkor
tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen
beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint
hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált email címéről küldik, ez azonban nem zárja ki,
hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is
beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt
adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges
Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint
a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy
módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos
Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan
megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat
módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem
állíthatók helyre.

3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül
mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó
Személyes adatait törli.

4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a
Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes
adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő
korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő
általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik
adatkezelő részére továbbítsák.

6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok
kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az
Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;
vagy(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az
Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás
megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes
adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra
kerültek.

IX. Adatfeldolgozás

 1. Az Adatkezelők tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszik igénybe.
 2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött
  szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
 3. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.
 4. A Társaság a Kutatási tevékenysége során az adatok feldolgozásához, elemzéséhez és kiértékeléséhez adatfeldolgozót vehet igénybe.
 5. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelők
  hozzájárulásával jogosultak.

X. Külső szolgáltatók

 1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső
  szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatóval az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezel minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.
 2. Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók
  Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, email, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelők és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.
 3. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók A Szolgáltatások oldalaihoz
  kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:
  • Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
  • Gemius Hungary Kft. (1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. szám, cégjegyzékszám: 01-09-997769)
  • IO Technologies Inc.,301 N. Market Street, Wilmington, Delaware, 19801
  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Ireland
 4. Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók Adatkezelő együttműködik olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával, ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan, vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelő-vel együttműködő ilyen Külső szolgáltató:
  • Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Ireland
  • Dream Interactive Kft.
 5. Fizetést biztosító Külső szolgáltatók Adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai, illetve a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók fizetési megoldásai Adatkezelő Weboldalába integráltan, de önállóan, az érintet Külső szolgáltató felügyelete alatt működnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók számára megadott Adatok esetében éppen ezért az érintett Külső szolgáltató válik adatkezelővé, ezen adatokat Adatkezelő nem kezeli. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, megy adatkezelésekért a Marquard Média Magyarország Kft. nem felel és melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el. Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:
  • First Data Magyarország Kft., Budapest, Váci út 135, 1138
  • PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
  • Stripe Payments Europe Ltd., C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin D01 H104, Ireland
 6. Egyéb Külső szolgáltatók Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:
 • FacebookIreland Inc.,
 • Google LLC,
 • Instagram LLC.,
 • Pinterest Ltd.,
 • Infogram Software Inc,
 • PayPalHoldings Inc.,
 • Playbuzz Ltd.,
 • Twitter International Company.,
 • Viber Media LLC,
 • Vimeo Ltd.,
 • Yahoo! EMEA Ltd.,
 • YouTube LLC.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

XI. Adattovábbítás lehetősége

 1. Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
  Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.
 2. Az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.
 3. Az Adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

XII. Az Adatkezelő Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival, valamint helyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelések:

 1. Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, születési név, adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig. szám, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.
 2. Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.
 3. Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok határozzák meg
 4. Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja az érintett
  önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az Adatkezelés célja Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.
 5. Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges
  dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a
  jelentkezése során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig. Adatkezelő jogosult az Adatkezelő Potenciális munkavállalója által megküldött önéletrajzban és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumokban írt Személyes Adatokat felhasználni a Potenciális munkavállaló Adatkezelőnél történő potenciális elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor a Potenciális munkavállaló az Adatkezelő által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony betöltésére Adatkezelő megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a Személyes adatok lehetővé tegyék Adatkezelő ezen álláspontjának kialakítását és a Potenciális munkavállaló közvetlen megkeresését.
 6. Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból a
  irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák
  képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat
  vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A felvételeket, ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72 órán belül törölni kell.

XIII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

 1. Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú
  döntésével bármikor módosítsa.
 2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
  rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, vagy adatvedelem.marquardmedia.hu felületen.

 2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Utolsó módosítás: Budapest, 2021. szeptember 16.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Fitteskedjünk

Global Running Day a PUMA-val!

Promóciók

Justin Bieber stábja és a Scooter nem tévedhet – újranyit a főváros kedvenc nyári szórakozóhelye!

június 5

kos 03.21 - 04.19

Úgy tűnik, a hét első napja lehetőséget ad...

bika 04.20 - 05.20

Nem nagyon vagy a kockázatos helyzetek híve, nem...

ikrek 05.21 - 06.21

Abszolút nem így tervezted a mai napot, a vártnál...

rák 06.22 - 07.22

A hét első napján végre elérkezett a pillanat,...

oroszlán 07.23 - 08.22

Egy hozzád közelálló személynek mindenképp segíteni szeretnél egy...

szűz 08.23 - 09.22

A hét első napján valaki, aki nem vállalja...

mérleg 09.23 - 10.22

Abszolút maximalista vagy, az utolsó lélegzetvételig küzdesz azért,...

skorpió 10.23 - 11.21

Hatalmas projektbe kezdesz a hét első napján, gyorsan...

nyilas 11.22 - 12.21

Nagyobb társaságban hangosan nyilvánítanál véleményt egy bizonyos üggyel...

bak 12.22 - 01.19

Szerencsés helyzetben vagy a hét első napján, hisz...

vízöntő 01.20 - 02.18

A hét első napján iszonyúan feszült vagy, emiatt...

halak 02.19 - 03.20

Valakiben kellemesen csalódsz a hét első napján, olyasféle...

Elolvasom végig Megnézem
Kép

Napi horoszkóp június 5.: a Szüzek kiállnak magukért, a Skorpiók nagy projektbe kezdenek

A csillagok a hét első napjára is üzentek, érdemes tehát elolvasnod a horoszkópodat!

Kép

A nagy bikinikalauz: 10 fürdőruhatrend, ami 2023 nyarán tarol a strandokon

A fürdőruhatrendek idén is tökéletesen igazodnak a nők egyre növekvő és egyre nagyobb kínálatra szomjazó igényeihez.

Kép

Négy komoly tabusértés, ha először kerültök ágyba

Izgatottan várjuk a harmadik (első? tizedik?) randit követő pillanatokat. Milyen szép is kéz a kézben felosonni egyikünk lakására, szép poharakba tölteni a vörösbort, meggyújtani a gyertyákat, romantikus zenére tenni tűt a lemezjátszón… pardon, youtube-on belőni azt, hogy When you say nothing at all. Az Évamagazin.hu cikke.

Kép

Heti horoszkóp június 5-11.: a Bikáknak érdemes a pihenésre is időt szánniuk, a Rákok a szervezettség hívei

A csillagok az előtted álló hétre is tartogatnak bőven izgalmakat, érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!